Tự do đích thực là gì?

Nhân sinh cảm ngộ 29/08/19, 14:30

Ngựa đực và ngựa cái sống chung trong một chuồng. Hàng ngày, chúng bị chủ sai khiến làm nhiều việc khác nhau: kéo xe, chở đồ vật, kéo cày... Vì vậy, chúng thân nhau như hai ...

End of content

No more pages to load