Nhân quả báo ứng sau khi Trương Lương chết

Văn hóa 06/09/15, 08:16

Sau khi Trương Lương chết được gần 10 năm, con trai Trương Lương liền bị tước chức vị, đến tận đời sau, gia tộc Trương Lương cũng không còn có nền nếp, gia phong. Trương Lương và Trần Bình đều là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán, hai ...

End of content

No more pages to load