Lục tà trong Trung y

Bệnh & Thuốc 01/10/16, 06:36

Trung y cho rằng bệnh tật đến từ cả nội thân và ngoại cảnh chính là thất tình lục dục. Bài viết do Jennifer Dubowsky: Thất tình là nguyên nhân bên trong:  hỉ (vui), nộ (giận), ái (thích), ...

End of content

No more pages to load