Viết một chữ liền đoán được tiền đồ hung cát

Văn hóa 29/04/19, 10:02

Lúc còn nhỏ, tôi hay khinh thường chuyện xem bói chữ, nghĩ họ nói chung đều là những kẻ giang hồ lừa người. Sau này, tôi mới phát hiện ra trong lịch sử cũng có rất nhiều cao nhân, ví như Gia Cát Lượng mưu kế như Thần, Kỷ Hiểu ...

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Văn hóa 16/04/19, 10:00

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của Khổng Tử. Dù người đời sau ...

End of content

No more pages to load