Nỗi tiếc hận của vợ Khương Tử Nha

Trí huệ cổ nhân 11/05/20, 15:30

Người xưa giảng “Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”. Thế nhưng Mã thị đến gần chết rồi vẫn không tin Khương Tử Nha làm nổi việc lớn. Khương Tử Nha (1156 TCN - 1017 TCN) là một nhà quân sự và chính trị vĩ đại, vị khai ...

Bất kể người hay là Thần, chỉ cần chống lại Khương Tử Nha phò Chu phạt Trụ đều nhận một cái kết như nhau

Nhân sinh cảm ngộ 22/02/17, 15:38

Trong “Phong Thần diễn nghĩa” những bậc thần tiên đạo nhân cản trở Khương Tử Nha bảo vệ nhà Chu phạt Trụ, cuối cùng đều tự tìm tới họa diệt vong, đó là bài học mà lịch sử dạy cho con người, nhất định phải nhớ kỹ. Kể chuyện ôn thần ...

End of content

No more pages to load