Cách biến đổi danh từ chỉ giới tính trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 26/01/17, 17:50

Ở bài này, chúng ta cùng học cách thành lập danh từ chỉ giới tính trong tiếng Anh nhé! Thêm “ess”  sau danh từ chỉ  giống đực. Giữ nguyên không thay đổi Author /ˈɔːθə/ nam tác giả - authoress /ˈɔːθərɛs/ nữ tác giả Baron /ˈber.ən/ ông nam tước - baroness /ˈber.ən.es/ bà nam ...

End of content

No more pages to load