Chúa và sự đau khổ

Phân tích - Bình luận 08/04/16, 03:00

Liệu có phải sự đau khổ của con người là một bằng chứng nói lên rằng Chúa toàn năng không thực sự tồn tại? Giáo sư Triết học Peter Kreeft dến từ Đại học Boston có cách lý giải khác. Làm thế nào “đau khổ” có thể tồn tại mà ...

End of content

No more pages to load