Ứng dụng của khí công trong y học

Khí công - Thiền định 13/06/20, 06:00

Khí công là một phương pháp rèn luyện cơ thể truyền thống của Trung Hoa, và một trong những ứng dụng quan trọng nhất của nó là trong y học. Cùng với Đông y, Tây y, khí công cũng được ứng dụng trong chữa bệnh. Chẳng hạn như trong y ...

Thuật trị bệnh: Tây y – Chỉ đâu đánh đó; Đông y – Dương đông kích tây; Khí công – Đánh như không đánh

Khí công - Thiền định 14/10/18, 08:48

Muốn chiến thắng được bệnh tật thì cần có phương pháp nên người Thầy thuốc cũng tựa như vị quân sư, cần đưa ra các chiến thuật khác nhau cho từng loại bệnh, từng đối tượng. Để trị bệnh có 3 loại phương pháp, ba loại cơ chế, ba loại tầng thứ, ...

End of content

No more pages to load