Sự thật đáng giá bao nhiêu?

Văn hóa 18/08/16, 06:11

Thời nay, có đôi khi sự thật không đáng giá bằng vài đồng tiền lãi với người buôn hàng giả, không đáng giá bằng một chiếc ghế béo bở với kẻ làm ngơ trước tội ác nhãn tiền, không đáng giá bằng cảm giác “ngẩng mặt với đời” với những ...

End of content

No more pages to load