‘Thử thách dọn rác’ đã đánh thức ‘những tâm hồn còn đang ngủ quên trong bãi rác’?

Đời sống 19/08/19, 06:43

Rất nhiều những “tuyên truyền”và “khẩu hiệu” bảo vệ môi trường được đưa ra trong nhiều năm qua, nhưng chỉ đến khi “Thử thách dọn rác” #ChallengeForChange xuất hiện thì “những tâm hồn còn đang ngủ quên trong bãi rác” mới được đánh thức. Có thể nói, chưa bao giờ người ...

End of content

No more pages to load