Các nhà khoa học tại Mỹ vừa “bơm” thành công trí nhớ từ một con sên này sang một con sên khác. Điều này mở ra những hướng đi mới trong hồi phục trí nhớ đối với các bệnh nhân Alzheimer hoặc giảm bớt những ký ức đau buồn.

Trí nhớ có thể được “bơm” và tải vào não giống như trong phim Ma trận
Trí nhớ có thể được “bơm” và tải vào não giống như trong phim Ma trận

Việc học những điều mới mẻ và hình thành trí nhớ có thể dễ dàng hơn nếu người ta có thể tải chúng vào bộ não, giống như trong phim Ma trận. Nay các nhà sinh học tại Mỹ đã làm một điều tương tự. Họ đã chuyển thành công trí nhớ của một con sên đã được huấn luyện sang một con sên chưa được huấn luyện.

Loài sên biển Aplysia đã được lựa chọn cho thí nghiệm bơm trí nhớ vì các cơ chế và quá trình sinh học phân tử của chúng hoạt động khá giống ở con người, nhưng sên có số lượng nơ-ron khá nhỏ, khoảng 20.000, so với 100 tỷ của người.

Trong các thử nghiệm, các nhà khoa học đã huấn luyện những con sên trở nên nhạy cảm hơn với nhận thức nguy hiểm bằng cách trích dòng điện rất nhỏ vào đuôi của chúng, lặp lại sau mỗi 20 phút và trong suốt 24 giờ. Điều này khiến sên trở nên nhạy cảm hơn, để đáp ứng với các kích thích mà chúng phòng thủ lâu hơn bình thường.

Nhóm muốn kiểm tra khả năng truyền trí nhớ tới các con sên chưa được huấn luyện và xem phản ứng của chúng có giống như đã được huấn luyện hay không. Họ đã trích xuất RNA từ hệ thần kinh của các con sên nhạy cảm, và bơm RNA vào 7 con sên chưa từng bị chích điện. Cả 7 con sên đều phản ứng tương tự như đã những con đã được huấn luyện.

Nghiên cứu này cũng đã mở ra những hướng đi mới trong hồi phục trí nhớ đối với các bệnh nhân Alzheimer hoặc giảm bớt những ký ức đau buồn.

TXL