Ngày thứ 3, Trái đất sẽ có sự viếng thăm ngắn của một tiểu hành tinh trong Hệ mặt trời. Tiểu hành tinh 2010 WC9 có kích thước bằng Tượng Thần Tự do bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách khá gần.

Tiểu hành tinh 2010 WC9 bay sượt qua Trái đất
Tiểu hành tinh 2010 WC9 bay sượt qua Trái đất

Tiểu hành tinh này là 2010 WC9, được phát hiện lần đầu tiên năm 2010 nhờ kính viễn vọng thuộc đài quan sát Catalina Sky Survey (CSS) ở Arizona. Đài quan sát này được thiết kế để phát hiện các thiên thạch, các tiểu hành tinh và vật thể nhỏ trong Hệ Mặt trời, đặc biệt có thể đe dọa trái đất. CSS đã tìm thấy hàng ngàn vật thể nhỏ trong hai thập kỷ qua, bao gồm cả 2010 WC9.

Nhưng rất ngắn sau khi phát hiện ra 2010 WC9, các nhà thiên văn học đã mất dấu của nó. Tiểu hành tinh này là khá nhỏ theo tiêu chuẩn của thiên văn học và khó phát hiện. Theo nhiều dự đoán, nó có thể đã dịch chuyển ra xa Trái đất và biến mất.

Ngày 8/5, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm thấy nó và 2010 WC9 đã di chuyển đủ gần để họ có thể phác họa quỹ đạo của nó. Điều này đồng nghĩa họ có thể dự đoán nơi 2010 WC9 sẽ xuất hiện trong vài năm nữa cũng như khả năng đe dọa Trái đất của nó.

Khoảng cách nhỏ nhất mà tiểu hành tinh 2010 WC9 đến gần Trái đất là khoảng 202.000 km, bằng một nửa khoảng cách tới Mặt trăng. Đây là lần tiếp cận gần nhất của một tiểu hành tinh có kích thước như vậy. Do đó nếu sử dụng kính viễn vọng cỡ nhỏ, người ta có thể nhìn thấy tiểu hành tinh 2010 WC9.

TXL