Thanh tra TP. HCM công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Mắt TP. HCM.

Ngày 22/11, Thanh tra TP. HCM công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện (BV) Mắt TP. HCM.

Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định, theo báo Thanh Niên.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 13/1/2014 – 31/10/2017, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành.

Trước đó, ngày 13/1/2014, UBND TP. HCM có quyết định giải thể Khoa Bán công kỹ thuật cao chuyên khoa mắt (của BV Mắt TP. HCM).

Sau khi giải thể Khoa Bán công kỹ thuật cao chuyên khoa mắt, BV Mắt thành lập Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao. Từ đó đến ngày 30/6/2017, tổng thu ở khoa này hơn 1.000 tỷ đồng, chi phí trên 724 tỷ đồng, còn dư hơn 283 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền thu chi này BV chưa đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo hằng năm, không báo cáo xin ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài chính.

Sau khi thanh tra toàn diện BV Mắt thời kỳ 2015 – 2016, Thanh tra TP đã yêu cầu BV tạm nộp số tiền thừa trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP để xem xét, xử lý. UBND TP. HCM đã chỉ đạo Thanh tra TP lập đoàn thanh tra riêng làm rõ việc thu chi trên.

Khôi Minh