Trong năm 2018, Bà Rịa – Vũng Tàu có 76 dự án với diện tích 190,29 ha có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.

Trong năm 2018, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu này sẽ phải thu hồi 4.000 ha đất để phục vụ 460 dự án phát triển kinh tế – xã hội. Quy định này nêu trong Nghị quyết HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2017, theo Đấu Thầu.

Cụ thể:

 • TP Vũng Tàu là 99 dự án, với diện tích 1.160,67ha;
 • TP. Bà Rịa là 62 dự án, với diện tích 293,90ha;
 • Huyện Xuyên Mộc là 49 dự án, với diện tích 568,46ha;
 • Huyện Tân Thành là 71 dự án, với diện tích 496,65ha;
 • Huyện Đất Đỏ là 70 dự án, với diện tích 496,54ha;
 • Huyện Long Điền là 33 dự án, với diện tích 210,28ha;
 • Huyện Châu Đức là 31 dự án, với diện tích 417,17ha;
 • Huyện Côn Đảo là 41 dự án, với diện tích 126,19ha;
 • Liên các huyện là 04 dự án, với diện tích 74,10ha.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu này sẽ phải thu hồi 4.000 ha đất để phục vụ 460 dự án phát triển kinh tế – xã hội (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, trong năm 2018, Bà Rịa – Vũng Tàu có 76 dự án, với diện tích 190,29 ha có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.

Trong đó:

 • 28 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ, với diện tích 33,85ha;
 • 32 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 02 vụ trở lên, với diện tích 82,58ha;
 • 18 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ, với diện tích 58,75ha;
 • 06 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng đặc dụng, với diện tích 15,30ha.

Thế Tam