Bình quân mỗi tháng Việt Nam có khoảng 10.734 doanh nghiệp mới sinh ra, nhưng cũng có đến 8.122 công ty cũ phải tạm dừng hoạt động hoặc rời bỏ thị trường.  

Báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố ngày 28/9 cho thấy, tính chung 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 96.611 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 900.000 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 3,8%. Nếu tính cả 1.881.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng là 2.845.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 22.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng qua lên hơn 119.500 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm là 819.700 người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp khó khăn phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh trong 9 tháng năm nay tăng đột biến.

Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 73.103 doanh nghiệp, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 75,6% số doanh nghiệp thành lập mới. Trong số đó, 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1%.

9 thang dau nam viet nam co hon 73000 cong ty tam ngung hoat dong
Bình quân mỗi tháng Việt Nam có khoảng 10.734 doanh nghiệp mới sinh ra. (Ảnh: BizLive)

Tổng cục Thống kê cũng cho biết kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2018 cho thấy 43,1% số doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 39,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, phần lớn các công ty đều bày tỏ sự lạc quan khi có tới 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 35,8% số doanh nghiệp tin rằng tình hình sẽ ổn định. Chỉ có 11,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Vỹ An (Tổng hợp)