Trong giao tiếp, chúng ta chỉ thường chú ý đến cách bắt đầu một cuộc hội thoại nhưng lại bối rối không biết kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào cho lịch sự. Bài học ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn 15 mẫu câu kết thúc giao tiếp một cách rất ý tứ và khéo léo. 

1. Let’s organize the meeting to discuss it further.

Chúng mình hãy sắp xếp một buổi hẹn để nói nhiều hơn về cái này nhé.

2. I will get in contact with you about …. tomorrow.

Vậy tớ sẽ liên lạc với cậu về vấn đề … vào ngày mai nhé.

3. Well, it was nice to meet you. I really had a great time.

Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

4. I enjoyed our conversation.

Tớ rất thích cuộc nói chuyện của chúng ta đấy.

5. Please excuse me, I must go. I have a meeting in 30 minutes.

Xin thứ lỗi, tôi phải đi rồi. Tôi có một cuộc hẹn trong 30 phút nữa.

6. Take care.

Giữ gìn sức khỏe nhé.

7. I’m sorry but I have to make an important phone call.

Tớ xin lỗi nhưng tớ có cuộc điện thoại quan trọng.

8. I’m very sorry but I have to speak to Mr. Lam about something.

Tôi phải nói một vài điều với anh Lam. Xin lỗi cậu nhiều nhé.

9. Let’s talk about this some more next week.

Chúng ta sẽ nói thêm về điều này vào tuần sau nhé.

10. I’d love to talk some more. When we can meet again?

Tớ muốn nói chuyện nhiều hơn. Khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau?

11. It was nice to talk to you.

Thật vui khi nói chuyện với bạn.

12. I’m glad we had this talk.

Mình rất vui vì chúng ta đã nói chuyện với nhau.

13. Excuse me but I need to attend to something.

Xin thứ lỗi, tớ phải đi tham gia cái này một chút.

14. Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met.

Tôi phải trở lại làm việc. Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.

15. Well, I don’t want to keep you from your work.

Tớ không muốn ngắt quãng công việc của cậu nữa.

Mai Hoa

Xem thêm