Trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta gặp thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết cách trả lời một cách tự nhiên như người bản xứ. Dưới đây là hướng dẫn trả lời 12 câu hỏi phổ biến khi giao tiếp.

videoinfo__video2.dkn.tv||e902e8a7f__

7. What is this? – Đây là cái gì?

Khi bạn không biết đây là vật gì, bạn có thể dùng câu hỏi đó.

Trả lời: It’s…

Ví dụ:

It’s a book.

Đó là một quyển sách.

8. What’s your name? – Tên bạn là gì?

What’s your name nghe sẽ tự nhiên hơn là: What is your name?

Trả lời:

Tên bạn

I’m …

My name is … hoặc my name’s …

Ví dụ:

My name’s Linh.

Tôi tên là Linh.

9. What’s your phone number? – Số điện thoại của bạn là gì?

Trả lời: It’s …

My phone number is …

10. When is your birthday? – Khi nào là sinh nhật bạn?

Trả lời:

Tháng + ngày

My birthday is … (tháng + ngày)

Ví dụ:

My birthday is May 3rd.

Sinh nhật của tôi là ngày 3 tháng 5.

11. Where are you from? – Bạn đến từ đâu?

I’m from + địa điểm

Ví dụ: 

I’m from China.

Tôi đến từ Trung Quốc.

12. Where did you learn English? – Bạn học tiếng Anh ở đâu?

Trả lời:

I learnt English online.

Tôi học tiếng Anh trên mạng.

I learnt English from friends.

Tôi học tiếng Anh từ bạn bè.

I learnt English at university.

Tôi học tiếng Anh từ trường đại học.

Thiên Thảo