Mạng xã hội Facebook là một thế giới thu nhỏ giúp mọi người có thể kết nối và chia sẻ với nhau thông qua các dòng trạng thái (status). Chúng ta thường bắt gặp các dòng trạng thái ngắn bằng tiếng Anh đã được cá nhân ai đó đúc rút kinh nghiệm từ cuộc sống của họ. Dưới đây là 10 câu ý nghĩa mà chúng ta có thể học hỏi nhiều thứ.

1. In this life we can not do great things. We can only do small things with great love.

Dịch: Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.

2. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.

Dịch: Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Ảnh: unsplash.com

3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.

Dịch: Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

4. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

Dịch: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

5. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng tĩnh lặng.

6. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Dịch: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

7. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace

Dịch: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!

Ảnh: unsplash.com

8. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Dịch: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

9. You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.

Dịch: Chúng ta không cần tìm một người hoàn hảo để yêu mà là nhìn nhận sự hoàn hảo ở trong những người không hoàn hảo..

10. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Dịch: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Thiện Nhân