Tư duy của con người dẫn đến hành động, một người thành công và tự tin nhất định phải có một lòng tin vững chắc để đẫn dắt anh ta đi đến tương lai. Dưới đây là 17 lối tư duy vô cùng quý giá, có thể giúp bạn tiến thêm một bước trên con đường đi đến thành công.

tu duy 1

tu duy 2

tu duy 3

tu duy 4.

tu duy 5

tu duy 6

tu duy 7

tu duy 8

tu duy 9

tu duy 10

tu duy 11

tu duy 12

tu duy 13

tu duy 14

tu duy 15

Blackpool Beach

tu duy 17

Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: