Xuân mới ai hoài hơi chuyện cũ?
Chỉ mình, riêng cứ vẩn vơ thôi!
Hoàng Hoa khoe sắc, duyên ngời ngợi,
Bên đám lá vàng đảo cánh rơi…

Xuân mới ai hoài hơi chuyện cũ? Chỉ mình, riêng cứ vẩn vơ thôi! (Ảnh: menzine.vn)

Ta biết giữa một chiều nắng ngọt…
Vẫn còn bao hiu hắt lặng thầm
Niềm vui tưởng chừng trong văn vắt
Mà vương nhiều lắm nỗi bâng khuâng!

Niềm vui tưởng chừng trong văn vắt, mà vương nhiều lắm nỗi bâng khuâng! (Ảnh: worldnews.vn)

Từ Nguyễn

Từ Khóa: