Đời người mắc nợ gì nhau
Nghiệp duyên kiếp trước…
nỗi đau kiếp này…
Lung linh một mảnh trăng gầy
Lênh đênh chìm nổi đắng cay giữa trời.

Lung linh một mảnh trăng gầy / Lênh đênh chìm nổi đắng cay giữa trời.
Lung linh một mảnh trăng gầy / Lênh đênh chìm nổi đắng cay giữa trời.

Ví không có nắng trên đời
Thì thơ có ngọt những lời ru xanh?
Xa vời hạnh phúc mong manh
Ta loay hoay trả nợ mình đó thôi!

Xa vời hạnh phúc mong manh / Ta loay hoay trả nợ mình đó thôi!
Xa vời hạnh phúc mong manh / Ta loay hoay trả nợ mình đó thôi!

Lời nguyện thề chín bờ môi
Từ bao kiếp trước quên rồi, phải chăng?
Để lòng về với xa xăm
Còn thân ở lại khóc thầm trong mơ.

Để lòng về với xa xăm / Còn thân ở lại khóc thầm trong mơ.
Để lòng về với xa xăm / Còn thân ở lại khóc thầm trong mơ.

Năm ngu ngơ, tháng ngu ngơ
Thẫn thờ nhận hết vu vơ về mình
Biết đâu ngày tháng vô tình
Thuyền đời trắc trở gập ghềnh bao nhiêu.

Biết đâu ngày tháng vô tình / Thuyền đời trắc trở gập ghềnh bao nhiêu.
Biết đâu ngày tháng vô tình / Thuyền đời trắc trở gập ghềnh bao nhiêu.

Tịnh lòng ta gói chữ phiêu
Thả bay theo ngọn gió chiều vu vơ.

Tịnh lòng ta gói chữ phiêu / Thả bay theo ngọn gió chiều vu vơ.
Tịnh lòng ta gói chữ phiêu / Thả bay theo ngọn gió chiều vu vơ.

Thúy Hằng