Cảm ơn muôn cõi thiên thanh

Cho con những khoảng trời xanh dịu dàng

Vần thơ lục bát đa mang

Ru con sống giữa muôn vàn yêu thương.

Vần thơ lục bát đa mang / Ru con sống giữa muôn vàn yêu thương.
Vần thơ lục bát đa mang / Ru con sống giữa muôn vàn yêu thương.

Đường về, vô tận con đường

Chốn trần gian vốn vô thường hợp tan

Biết đâu muôn trượng không gian

Bánh xe Pháp chuyển, niết bàn mây trôi.

Cảm ơn Nhẫn nhịn ở đời

Chân, Thiện đã ngộ, muôn lời tri ân…

 

Thúy Hằng