Trăm năm lỡ cuộc phong trần
Trót là dệt mộng phù vân dâng đời
Sơn khê mấy nẻo chơi vơi
Cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn
Xót xa chút mảnh hồng nhan
Nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân

Trăm năm lỡ cuộc phong trần, trót là dệt mộng phù vân dâng đời (Ảnh: weheartit.com)

Tri giao là khúc vô thường
Biệt ly gieo phút đoạn trường tìm ai
Nhân sinh trót cũng tàn phai
Lối xưa còn đọng hương đài tiêu sơ
Người về bước cũ thẩn thơ
Hư không trong cõi hương mờ nhân gian

Tri giao là khúc vô thường, biệt ly gieo phút đoạn trường tìm ai (Ảnh: Pinterest)

Buông tay thả giữa miên man
Tình người lộng gió bạt ngàn mênh mông
Tóc xưa gội mãi phong sương
Hương bay cố quận nhớ thương một thời…

Tóc xưa gội mãi phong sương, hương bay cố quận nhớ thương một thời… (Ảnh: Pikony.com)

Vương Anh Đào