Người ta chết 
Bởi sống chưa đủ sống 
Trọn kiếp mình 
Và vạn kiếp yêu thương

Người ta sống 
Bởi sau khi nằm xuống 
Tự do mỗi người 
Hạt cát đắp núi sông

Người ta sống 
Với bao nhiêu ý nghĩa
Nhớ nghe ai
Là sống để trở về...

Clip hay: Người thực sự thiện lương không cần xem phong thuỷ:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Từ Khóa: