Lật ngửa
trắng hai bàn tay chạm đời
Sơ sinh khóc
nhòe mặt trời sắp tắt

Một chớp mắt
đã hai tay lật sấp
Trắng lòng tay
lỗ hết một kiếp người

Trắng thời gian
đất khâm liệm tiếng cười
Chẳng ai được
chết khác người đồng loại

Biển mê dại
luân hồi qua mây trắng
Ngọt mặn chia
xác mưa trắng nhân gian

Nhuộm cay đắng
trắng chân trời nước mắt
Chưa trở về
luân hồi trắng khăn tang…

Clip hay: Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra

videoinfo__video3.dkn.tv||e50961e20__

Từ Khóa: