Luân hồi ngày tháng năm trôi 
Luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông 
Luân hồi có có không không
Luân hồi bế bế bồng bồng trên tay 

Luân hồi đêm cạn ngày đầy
Luân hồi xiềng xích mở ngày tự do 
Luân hồi hình sắc lá cờ
Luân hồi được mất cơ đồ về ai 

Luân hồi sông biển đúng sai
Chỉ thần thánh biết tương lai của người
Than ôi, muôn sự tại trời 
Xin đời đừng thắp luân hồi chiến tranh

Luân hồi mây trắng trời xanh
Tháng tư vỡ nắng đã lành vết thương 
Luân hồi muôn kiếp vô thường 
Luân hồi hương lộ hóa đường cái quan...

Clip hay: Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__