Trăng vằng vặc
tấm gương trời
Ta soi ta
lại thấy người ta soi

Người soi ta
thấy mặt người
Mặt đời
soi chiếc gương đời với trăng

Thoát thai
từ biển trầm luân
Khuôn trăng
dịu nét thiên thần từ bi

Đốt
bao nhiêu kiếp sân si
Mặt trời
nuôi nắng muôn vì sao xa

Tắt luân hồi
giữa bao la
Trăng non đủ tuổi
thì ra trăng rằm

Người lên
chín cõi cao xanh
Thân tâm người
hóa thân tâm mặt trời…

Ca khúc: Thiên sử huy hoàng | Dậy đi thôi cổng trời đã mở:

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__