Muốn xử lý điểm nóng
Phải chờ nó nguội đi
Lúc ấy mới thấy rõ
Điểm xử lý là gì

Muốn xử lý việc nóng
Vẫn phải chờ nguội đi
Lúc ấy mới biết lý
Vì sao việc nóng lên

Muốn xử lý người nóng
Cũng phải chờ dịu đi
Muốn xử mình khi nóng
Tự nhắc mình đang sai

Khi muốn xin lỗi ai
Tức là mình bớt dại
Biết ơn ai, đừng ngại
Xin nói lời cám ơn…

Clip hay: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__