Thánh nhân luận quân tử
Phải “kiến hiền tư tề” (*)
Không tạo chuyện nhiêu khê
Chỉ xiển dương việc tốt

Sự thật dù đắng đót
Nhưng ý cảnh chân tình
Người hàm dưỡng cao minh
Không đưa điều đàm tiếu

Ai cũng có điểm yếu
Nên cần phải bao dung
Tránh kể lể lung tung
Luận đàm xem nét mặt

Quân tử khi đèn tắt
Cũng như lúc sáng trời
Không nói sau lưng người
Không vội vàng nhận định

Tránh xa phường siểm nịnh
Đem câu chuyện làm quà
Một lời sắp nói ra
Niệm niệm đều suy xét

Vẫn lụy điều yêu-ghét
Ấy biểu hiện tâm phàm
Bậc xả tận thế gian
Không chấp vào ngoại cảnh…

Người dưỡng tu đức hạnh
Thân khẩu ý đều thanh
Luôn chính niệm chính hành
Chiểu theo: Chân-Thiện-Nhẫn

Ao đục vì sân hận
Sen thơm bởi sạch làu
Tuy rằng ở cạnh nhau
Nhưng khác xa cảnh giới

Luận quân tử không mới
Thánh nhân giảng đã nhiều
Muốn tu luyện xuất siêu
Cần hành Chân-Thiện-Nhẫn…

Ghi chú:

(*) Nguyên văn – Khổng Tử nói: “Kiến hiền tư tề yên; kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh”. Ý tứ là: Nhìn thấy người hiền năng thì nên suy nghĩ học tập họ, để có thể trở nên hiền năng như họ. Nhìn thấy người không hiền năng thì nên tự xem xét lại bản thân mình có khuyết điểm lầm lỗi giống họ không, từ đó mà sửa đổi, trừ bỏ.

Clip ý nghĩa: Quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tất có ác nhân trị

videoinfo__video3.dkn.tv||2c0ed2b28__

Ad will display in 09 seconds