Muốn không ra kẻ không nhà
Người ta phải có đồng ra, đồng vào
Muốn không thành kẻ tào lao
Người ta phải có đồng vào, đồng ra

Muốn làm mẹ, muốn làm cha
Tất nhiên phải đủ đồng ra, đồng vào
Làm con có hiếu, tài cao
Không được phép thiếu đồng vào, đồng ra

Muốn tình yêu hóa bài ca
Nuôi tình phải có đồng ra, đồng vào
Muốn dùng hải vị sơn hào
Túi không thể vắng đồng vào, đồng ra

Ảnh: pixabay.com.

Muốn đi Mỹ, Úc, China,…
Du khách phải có đồng ra, đồng vào
Muốn mình đứng ở tầm cao
Dứt khoát không thiếu đồng vào, đồng ra

Xét ra trong cõi người ta
Chớ nên để thiếu đồng ra, đồng vào
Đủ ăn mặc mới khát khao
Mới khinh mới bạc đồng vào, đồng ra

Đồng vào nuôi sống chính ta
Với bao người khác lại là đồng ra
Nhịp nhàng đời sẽ nở hoa
Khi người biết đủ đồng ra, đồng vào…

Clip ý nghĩa: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__

Từ Khóa: