Đức Phật giảng rằng:
Trong hạt cát
Có tam thiên, đại thiên thế giới
Ta và em
Những hạt cát nông nổi
Mải mê luân hồi
đắm đuối kiếp phù du
Tỷ tỷ cuộc đời
trong hạt cát
Tỷ Tỷ sinh linh
ngừng ca hát
Đau buồn….

(Ảnh: vantho.net)

Ta và em
Những hạt cát
Bừng tỉnh rồi thoát
Những vật chứng Thiên nhiên
Không động tâm
Thôi mê mải
Thôi đắm chìm
trong được, mất, đầy, vơi
Những tam thiên, đại thiên thế giới
Tỷ tỷ cuộc đời
Tỷ tỷ sinh linh
Rạng rỡ những bình minh
Ca hát…

(Ảnh: duky.net)

La Vinh