Sân khấu lớn – vở tuồng đời
Người say mê diễn vui cười chìm sâu
Luyến lưu đến lúc bạc đầu
Tay hoàn tay trắng, bể dâu luân hồi

Luyến lưu đến lúc bạc đầu. Tay hoàn tay trắng, bể dâu luân hồi. (Ảnh: pinterest.com)

Say nắng sớm, thích mưa rơi
Mê hoàng hôn những chiều trôi nhạt nhòa
Mải vui quên cả quê nhà
Người thân mỏi mắt thiết tha ngóng chờ

Say nắng sớm, thích mưa rơi. Mê hoàng hôn những chiều trôi nhạt nhòa. (Ảnh: pinterest.com)

Tưởng chơi chốc lát ai ngờ..
Vào vai chính, phụ bây giờ… tiếc thay…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||9eab68a8f__

Ad will display in 09 seconds