Mỗi lần xa quê tôi nhớ
Dòng sông vắng lúc chiều về
Thuyền ai cắm sào đứng đợi
Nắng vàng phơi nhạt bờ đê.

Ngày xưa làng bãi quê tôi
Tuổi thơ xưa đã xa rồi
Có ai trở về bến cũ
Mà thương bãi lở bãi bồi.

Mỗi lần xa quê tôi nhớ, dòng sông vắng lúc chiều về (Nguồn ảnh: Mytour.vn)

Mỗi lần xa quê tôi nhớ
Làng xưa những chiều nắng mưa
Mẹ cha đã thành thiên cổ
Khói hương nghi ngút sân chùa.

Bây giờ sông đang mùa lũ
Đời người mấy lúc sang ngang
Có ai trở về bến cũ
Có ai chợt nhớ thương làng?

Bây giờ sông đang mùa lũ, đời người mấy lúc sang ngang (Nguồn ảnh: picsnaper.com)

Nghiêm Hằng