Đời người như dòng sông
Chảy tận cùng số mệnh
Vô cùng trong trời đất
Sóng gió qua vô thường

Có khi gặp núi cao
Sông vươn lên thành thác
Có khi đi xuống đất
Luồn lách từng hang sâu

Có khi thành tiếng hát
Sóng ào ạt xô bờ
Cho đời thêm muối mặn
Cá tôm từng bữa ăn

Có khi vui dào dạt
Trên cánh đồng biếc xanh
Dòng sông nào trong mắt
Người gặp nhau long lanh

Ảnh minh họa: Pixabay.

Có khi sông đau, khóc
Thương người gặp gian nan
Xót người sa kiếp nạn
Bởi chuộc bao lỗi lầm

Vì trời sông rửa sạch
Rác rưởi đời trái ngang
Cho người dòng nước mát
Vô thường ngang thế gian

Ngày trời đò sang ngang
Đời người sông chảy dọc
Nước mai sau mãi ngọt
Sông nuôi người thiện lương…

Clip ý nghĩa: Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh người thành công

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__