Làm người trầm mặc vẫn vui hơn
Nói chi, không hiểu lại giận hờn
Đoán chi, tâm loạn và mệt mỏi
Rước chi phiền toái, tránh hay hơn

Làm người trầm mặc vẫn vui hơn, nói chi, không hiểu lại giận hờn (Ảnh: xuehua.us)

Làm người cô độc đỡ nhọc tâm
Tự do tự tại tự nằm lòng
Lương tâm đủ trọng mà vui sống
Làm con sóng nhỏ giữa dòng sông

Lương tâm đủ trọng mà vui sống, làm con sóng nhỏ giữa dòng sông (Ảnh: Pinterest)

Làm người giả tạo để mà chi
Danh vọng bao quanh để được gì
Vàng thau lẫn lộn, ta vững chí…
An nhiên tự tại cứ mà đi

Mai Hồng Thu

Xem thêm: