Bên cánh hoa hồng
Cái gai nho nhỏ
Sau đóa hoa hồng
Vầng trăng lấp ló

Khuôn trăng hé nửa
Ánh trăng vẫn ngời

Bên cánh hoa hồng. Cái gai nho nhỏ. (Ảnh: Hoathienhuong.net)

Trên bước đường đời
Gặp bao trắc trở
Nỗi đau dao cứa
Lâu không liền da

Cái gì đã qua
Đều là chuyện cũ!
Cuộc đời còn dài
Còn nhiều trải nghiệm

Trên bước đường đời. Gặp bao trắc trở. (Ảnh: Pinterest.com)

Trên đời đâu hiếm
Người yêu hoa hồng

Nguyễn Quốc Khanh

Từ Khóa: