Nắng đẹp bình minh trải lụa đường
Cõi trần lộng lẫy ánh Chiêu Dương
Mơ màng dãy núi viền mây bạc
Rạng rỡ đồi hoa điểm đốm hường

Mơ màng dãy núi viền mây bạc, rạng rỡ đồi hoa điểm đốm hường (Ảnh: 500px)

Ngõ xóm sương lam vừa mới loãng
Mái nhà khói biếc hãy còn vương
Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ
Một sớm mai hồng trót nhớ thương.

Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ, một sớm mai hồng trót nhớ thương. (Ảnh: Pinterest)

Trần Bảo Kim Thư