Ném xuống ao một chút lòng
Chờ xem sóng gợn mấy vòng nghĩa nhân
Vạch tìm trong đám cỏ xuân
Hỏi thăm châu chấu mấy lần ghé qua.

Vạch tìm trong đám cỏ xuân, hỏi thăm châu chấu mấy lần ghé qua. (Ảnh: icamera.vn)

Trả nguyên mặt đất thật thà
Bao nhiêu cây dại nở hoa tím đồng
Cảm ơn lá nhỏ trôi sông
Vẽ nên hình tượng bão giông những ngày

Trả nguyên mặt đất thật thà, bao nhiêu cây dại nở hoa tím đồng (Ảnh: imgur.com)

Giữ lời ơn của hôm nay
Gieo trên mầm cỏ những ngày gió quên
Mai sau từ trận mưa rền
Mầm ơn sẽ mọc phủ lên mộ phần.

Bạch Dương

Từ Khóa: