Quên là nhớ đến tận cùng
Nhớ là đến đận quên không còn gì?
Chồn chân là sắp trở về
Lá khoai nào giữ lời thề nước mưa?

Người ơi, đổ sớm vào trưa
Đã quên nhau, nhớ cũng thừa thãi thôi?
Bao đêm chia khóc cho cười
Sẻ quên nuôi nhớ, chỉ người yêu nhau?

Bao nhiêu tuổi sóng bạc đầu
Nhân gian ai thấy được mầu thời gian?
Những gì không hợp thì tan
Đức cao tâm cả thì thành thánh nhân!

Clip hay: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__