Nếu khi con người chết mà thực sự thấy Thần Phật, thấy Phật Pháp thực sự là có thật, cũng có tồn tại luân hồi và có tồn tại địa ngục, nếu quả thực như vậy, thì những người lương thiện thật đáng quý rồi. Còn người phỉ báng, không tin Thần Phật thì sẽ mất đi những gì? Hãy cùng đọc câu chuyện về Đường Tăng chịu tội dưới đây!

Trong hồi thứ 100 “Kính hồi Đông Thổ, Ngũ thánh thành chân” của thiên truyện Tây Du Ký có đoạn viết về bốn thầy trò Đường Tăng được Phật Như Lai thụ chức. Lúc ấy, Phật Như Lai nói: “Thánh tăng, kiếp trước con vốn là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi là Kim Thiền Tử. Bởi vì con không nghe giảng Pháp, khinh mạn lời dạy của ta, cho nên bị đọa chuyển sinh đến nơi Đông Thổ này”.

Phật Như Lai không vì Kim Thiền Tử là đồ đệ thứ hai của mình mà thiên vị bỏ qua cho tội không nghe giảng Pháp và khinh thường Phật Pháp được. Không những không bỏ qua mà còn phải đánh hạ Kim Thiền Tử xuống.

Trước Phật Pháp, mỗi người đều là bình đẳng, ai không kính trọng Phật Pháp thì sẽ đều có kết quả như nhau. Kim Thiền Tử vừa bị đọa đến làm người thường ở nơi Đông Thổ Đại Đường thì liền bắt đầu trải qua kiếp nạn.

Khi ông vừa mới ra đời thì đã bị truy sát. Đến lúc đầy tháng mẹ ông đã phải thả ông lên bè trôi sông, suýt chút nữa thì bị chết đuối. Lớn lên, ông đi tìm họ hàng báo oan thì cũng không hề dễ dàng gì.

Sau này, trên con đường tu luyện, đi Tây Trúc thỉnh kinh lại phải trải qua muôn ngàn sóng gió, hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.

Mỗi lần gặp khó nạn chỉ cần trong tâm ông thoáng có niệm không chính, tâm cầu Pháp có một chút hơi thiếu kiên định thì tất cả đều trở thành phí công vô ích, thậm chí còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bốn thầy trò Đường Tăng kiên định tâm cầu Phật Pháp, bất kể phía trước có khó khăn kiếp nạn gì đều không thể nào ngăn cản nổi bốn người họ tiến bước về Linh Sơn cõi Phật.

Trải qua 81 nạn, họ mới trở về lại được thế giới Phật. Từ đó có thể thấy được rằng, muốn tiêu trừ nghiệp xấu gây ra do tội coi thường Phật Pháp là vô cùng gian khổ.

Pháp mà Kim Thiền Tử coi thường, không nghe chỉ là Như Lai Pháp, chứ chưa phải là Đại Pháp căn bản của vũ trụ. Kim Thiền Tử còn chưa có phỉ báng Pháp, phỉ báng Phật, mới chỉ coi thường mà đã phải trải qua nhiều kiếp nạn như thế. Vậy nên, nếu như một người khinh thường Đại Pháp căn bản của vũ trụ, phỉ báng Phật Chủ thì tội còn lớn đến nhường nào?

Người xưa luôn tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Họ luôn tin rằng, trên đầu ba thước có Thần linh, vì vậy họ luôn tôn kính Thần Phật, luôn không dám làm việc xấu xa hại người vì sợ phải chịu tội. Cũng vì tin vào Thần Phật, tin vào nhân quả nên họ luôn dạy bảo con cháu sống phải hành thiện, tích đức, tránh làm việc ác. Những lời dạy này vẫn vô cùng hữu ích cho con người hiện đại ngày nay với rất nhiều minh chứng nhân quả báo ứng xung quanh.

Theo Zhengjian
Mai Trà biên dịch

 Xem thêm: