Tại sao người Mỹ ưa ăn cơm Tàu?

Khác 11/04/16, 16:50

Trong dân gian Việt Nam có câu nói “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, cưới vợ Nhật”. Nói về ăn cơm Tàu, vì Việt Nam ở sát Trung Quốc nên chuyện chịu ảnh hưởng văn hóa ẩm thực cũng là bình thường. Nước Mỹ cách Trung Quốc cả một đại ...

End of content

No more pages to load