Thân tâm thanh đạm, để vẹn nguyên trở về…

Nghệ thuật 28/07/19, 07:37

Lánh hồng trần, lắng lòng trong, Tối Ba Mươi ,sáng chữ Không Phật Đà... Lăn lóc trong cõi người ta, Chua cay mặn ngọt ,khéo là đảo điên, Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về... Dừng thuyền dưới bến sông quê, Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi, Tim quên ...

End of content

No more pages to load