Thành ngữ Trung Quốc: Chuyên tâm mới đắc đạo

Văn hóa 09/01/15, 05:19

Ngày xưa, ở Trung Quốc có một bậc thầy về đánh cờ tên là Dịch Thu. Ông nổi tiếng là cao thủ chơi cờ lão luyện nhất thời bấy giờ. Một lần, ông nhận hai người Ah và Bi làm đệ tử và hàng ngày dạy họ đánh cờ. Một hôm, ...

End of content

No more pages to load