Tăng Quốc Phiên giác ngộ thời loạn thế (9): Ngọn nến dù cháy hết, ánh quang rực rỡ vẫn còn

Trí huệ cổ nhân 03/05/22, 06:00

Quan trường tựa hồ như một cái lò luyện thép luyện kim, có người từ trong quan trường mà hóa thành than xỉ, lại có người ắt luyện thành vàng chân. Sự khác biệt chính là nằm ở chữ “Tâm”. Tiếp theo Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Năm Đồng Trị thứ chín, Tăng Quốc ...

Tụ thần tĩnh khí, ý chí kiên cường: Tăng Quốc Phiên để lại đạo dưỡng sinh khiến người đời bội phục

Liệu pháp tự nhiên 04/01/18, 10:33

Nói đến tướng quân Tăng Quốc Phiên triều Mãn Thanh, nhiều người không ngớt nể phục bởi ý chí và trí tuệ siêu phàm của ông, không chỉ trên chiến trường, trong chính sách đối lược, mà ngay cả trong cách dưỡng sinh hàng ngày. Ông suốt đời không ngừng ...

End of content

No more pages to load