Tụ thần tĩnh khí, ý chí kiên cường: Tăng Quốc Phiên để lại đạo dưỡng sinh khiến người đời bội phục

Liệu pháp tự nhiên 04/01/18, 10:33

Nói đến tướng quân Tăng Quốc Phiên triều Mãn Thanh, nhiều người không ngớt nể phục bởi ý chí và trí tuệ siêu phàm của ông, không chỉ trên chiến trường, trong chính sách đối lược, mà ngay cả trong cách dưỡng sinh hàng ngày. Ông suốt đời không ngừng ...

End of content

No more pages to load