Phượng xa: Cánh phượng như muốn vỗ, vệt mưa xưa âm thầm…

Nghệ thuật 18/07/19, 08:23

Xa như chiều mưa đổ Phượng phập phồng trong mưa Cánh phượng như muốn vỗ Vệt mưa xưa âm thầm... Mưa lần theo con đường, Lên mái chùa thơm phủ, Có ngón tay lem tím, Sực nức hương hoa nồng, Có ngón thuôn sơn nắng, Tà áo mềm phượng hồng.... Có phòng thi trống rỗng, Mưa gieo vào hư không, Có mắt ...

End of content

No more pages to load