Trắc nghiệm đơn giản với do, make và take

Học tiếng Anh 11/09/17, 16:37

Trong tiếng Anh, người học rất dễ bị nhầm lẫn với các cụm từ đi cùng do, make và take. Cùng ôn tập lại qua 15 câu trắc nghiệm dưới đây. Bài tập: Điền dạng đúng của do, make hoặc take vào chỗ trống  He is ... research in chemistry now. Let’s ...

Phân biệt Do và Make

Học tiếng Anh 14/12/15, 09:37

Trong tiếng Anh, do và make thường dễ bị sử dụng nhầm lẫn với nhau. Ở bài học, chúng ta sẽ học cách phân biệt chúng. Các bạn cùng xem và thử làm bài tập nhé! Do Ý nghĩa:  Làm một việc gì đó hay một hành động gì đó. Các hành ...

Cụm động từ với Make

Học tiếng Anh 25/11/15, 17:40

Cụm động từ (Phrase verbs) là một phần ngữ pháp tiếng Anh vừa thú vị và cũng khá... rắc rối! Chúng ta có thể hiểu rằng một cụm động từ có cấu trúc bao gồm một động từ và một hoặc nhiều giới từ/phó từ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ ...

End of content

No more pages to load