Ngoài Mạc Đĩnh Chi, sử Việt còn một vị ‘Lưỡng quốc Trạng nguyên’ khiến vua quan nhà Thanh phải kính nể (Kỳ 2)

Câu chuyện lịch sử 29/08/17, 07:00

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Ngoài Mạc Đĩnh Chi, sử Việt còn một vị ‘Lưỡng quốc Trạng nguyên’ khiến vua quan nhà Thanh phải kính nể (Kỳ 1)

Câu chuyện lịch sử 28/08/17, 07:28

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Vị Trạng nguyên nổi tiếng bậc nhất sử Việt, làm rạng danh nước Nam giữa đất Trung Hoa (Kỳ 2)

Câu chuyện lịch sử 24/08/17, 07:55

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Vị Trạng nguyên nổi tiếng bậc nhất sử Việt, làm rạng danh nước Nam giữa đất Trung Hoa (Kỳ 1)

Câu chuyện lịch sử 22/08/17, 08:00

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Người xưa ứng xử với quà cáp như thế nào?

Văn hóa 19/01/16, 10:55

Cứ mỗi dịp Tết đến là truyền thông lại có nhiều bài báo viết về vấn nạn quà cáp trong dịp này, làm sao phân biệt được “quà Tết” và "quà hối lộ". Sở dĩ nhiều người chọn Tết để tặng quà cáp bởi mục đích dễ dàng được che đậy bởi đây ...

End of content

No more pages to load