Nhóm động từ đi cùng với tính từ

Học tiếng Anh 25/04/17, 18:01

Động từ thường đi với trạng từ để chỉ trạng thái của hành động đó. Tuy nhiên lại có những động từ đi cùng với tính từ để cung cấp thêm thông tin về chủ thể của hành động. Các động từ này còn được gọi là động từ liên ...

End of content

No more pages to load