“Dùng lấy thảo!” và triết lý cuộc sống

Blog ĐKN 23/03/20, 11:30

Mẹ tôi giải thích câu mời "dùng (ăn) lấy thảo" như sau: Của mình đem tặng, biếu, mời, cho không có nhiều, không có chi cao sang, chỉ có chút quà nhỏ không đáng gì so với người ta. Nhưng mà xuất phát từ tấm lòng của mình muốn chia sẻ, ...

End of content

No more pages to load