Xuân Ất Mùi nói chuyện về con Dê

Đời sống 14/02/15, 05:44

Dê báo điềm lành Theo góc độ văn tự, do chữ “dương” (Dê) được sử dụng đi kèm với chữ “tường” (may mắn), lắm khi “cát tường” cũng được viết thành “cát dương”, như người xưa ...

End of content

No more pages to load